Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Äggastenarna

Invid avtagsvägen mot Aspan ligger två 1,8 resp. 2,7 m långa stenhällhällar, som ursprungligen varit täckhällar till en hällkista på platsen. På den större hällens plana ovansida är 202 skålgropar, 33 rännor och 2 uthuggna ytor. Flertalet rännor förbinder skålgropar med varandra. På den andra hällen är 44 skålgropar och 1 ränna inknackade. Den senare förbinder två skålgropar.Källa:Blekinge Museum

Translate »