Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Baggeboda kvarn

Baggeboda kvarn som står där idag, har inte daterats, men till Baggeboda har det funnits en kvarn åtminstone sedan 1764 (uppg. Werdenfelds 1975). Skvaltkvarnarna var dimensionerade för lokala behov men all kvarnverksamhet var strikt reglerad och knuten till bestämda kvarnrättigheter som sedvanerättsligt ofta låg till något frälse. Ur jordrevningsprotokollet från 1671 framgår det att Baggeboda inte hade rätten att ha kvarn och från en jordrannsakan 1806 att den rättigheten hade man ännu inte fått. Trots det, konstateras det i samma rannsakan att det finns en kvarn för husbehov på gården.Baggebodas såg placerades intill den äldre kvarnen och är troligen byggd efter 1811. Sågen hade ursprungligen bara ett sågblad men byggdes ut 1875 till en ramsåg med sju klingor så att hela stockar kunde sågas upp till plank samtidigt.Sågen var i industriellt bruk fram till 1939-40.Källa:Länsstyrelsen

Translate »