Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Dannfeltska kapellet

Dannfeltska gravkapellet med släkten Juhlin i Lilla Holje Olofström. Den tyskfödde översten Carl Christopher Herman Börrien von Dannfelt övertog Lilla Holje Herrgård 1811, han lät uppföra gravkapellet 1836. Där vilar Dannfelt med anförvanter. Till den muromgärdade kyrkogården kommer man genom ett entréparti med fyra konstgjutna grindar. Mittgrindarnas överstycke pryds av stjärnor samt en sol. Kapellet är beläget på en bronsåldershög.Källa:Olofström kommun

Translate »