Fiskarstugan

Backstugan är från mitten av 1600-talet,en av de äldsta träbyggnaden i Karlshamn.

Translate »