Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Fredsstenen i Bröms

Brömsebäck utgör gräns mellan Småland och Blekinge. Den var tidigare gräns mellan Sverige och Danmark, fram till dess Blekinge och andra områden tillföll Sverige 1658 vid freden i Roskilde. Bäcken hette ursprungligen Brims eller Bröms. Namnet är bildat till den fornsvenska insektsbeteckningen brims, broms (Tabanidæ), och syftade på en likhet mellan dess surr och bäckens ljud. Mitt i bäcken, en dryg kilometer före dess utlopp i Östersjön, finns en holme, på vilket det förr stod en gränssten, Brömse sten (Brimsæ sten 1280).Över bäcken byggdes en bro (Brimsse bro 1453), som gick via holmen. Vid denna bro hölls flera gånger förhandlingar mellan Sverige och Danmark. Mest känd är Brömsebrofreden den 13 augusti 1645. Vid fredsförhandlingarna slog svenskarna och danskarna läger på var sin sida av bäcken och de underskrivna handlingarna utväxlades mitt på holmen med hjälp av en fransk ambassadör. Freden slöts således vid Brömsebro, inte i Brömsebro.Källa:Wikipedia

Translate »