Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Frökens källa

Söndagsskollärarinna Amelie von Braun född 1811 och dog 1859, kallas vanligtvis söndagsskolans grundare, eftersom hon efter engelskt mönster grundade sin första söndagsskola i Sverige. Söndagsskolan brukade träffas i barnhem, i skolor, när vägen tillåts på kyrkans kulle och vid en källa.En gång varje år höll församlingen en gudstjänst vid Frökens källa till minnet av Amelie von Braun.Källa:lykantrop.se

Translate »