Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Gamla Fattighuset

Det första och enda fattighuset som Sölvesborg haft stod färdigt till sitt yttre 1821. Önskemålen om ett fattighus hade funnits i staden åtminstone sedan 1770-talet men ekonomiska medel hade saknats. Speciellt stort var behovet efter branden 1801. Då förstördes 44 hushåll och 208 personer var utan hem, vilket betydde att ungefär en tredjedel av stadens invånare var hemlösa.När kung Karl XIV Johan passerade staden 1819 blev han så varmt bemött att han skänkte 1000 riksdaler till staden. Konungen sa uttryckligen att pengarna skulle användas till ett hus åt de fattiga.Byggnadsminne 1996.Källa:Länsstyrelsen i Blekinge

Translate »