Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Hjortahammars gravfält

Gravfältet består av ca 110 fornlämningar.Dessa utgörs av ca 10 högar,ca 60 runda stensättningar,ca 8 fyrsidiga stensättningar,ca 10 skeppssättningar,ca 5 treuddar,8 resta stenar samt 5 stenrader.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »