Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Hjortsberga gravfält

Hjortsberga gravfält är ca 280×85 meter bestående av ca 110 fornlämningar. Dessa utgörs av 19 skeppssättningar, 13 fyrsidiga stensättningar, 1 närmast oval stensättning, 11 treuddar, 6 resta stenar, 55 högar, 1 rest av stensättning samt ca 5 runda stensättningar.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »