Högarör

Höga rör

På halvön Stärnö högsta punkt är det uppfört ett fem meter högt gravröse daterat till bronsåldern.Gravröset är Blekinges största gravröse.Källa:Wikipedia

Translate »