Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Jättegrytorna

Jättegrytorna i Tararp

Byn Tararp är känd för sina jättegrytor ett tiotal jättegrytor finns det varav de största är 3–4 meter i diameter.Jättegryta är en i berg urholkad fördjupning som bildats genom att strömmande vatten fått en sten att rotera tillsammans med grus och mindre stenar i en virvel under en längre tid. Många stora jättegrytor skapades under istiderna, genom att lösryckta moränblock i framforsande smältvatten fraktades tillsammans med grus och småsten för att slutligen hamna på glaciärens botten. Där kilades blocket fast i en grop eller spricka av berggrunden varmed smältvattnet med all kraft skötte dess rotation och grytan som bildades blev ett faktum. Löpstenen som urholkat en jättegryta ligger oftast kvar som en ovanligt slät äggformad sten. Källa:Wikipedia

Translate »