Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Karlshamn Gamle skans

Gamle skans

År 1658 beslöt kung Karl X Gustaf bygget av Boöns skans.Skansen blev färdig 1659 och hade en besättning på 90 man.Beväpningen bestod av sex kanoner.År 1676 anföll och plundrade danskarna Boön och den 8 Augusti 1677 beslöt Amiralitetet att avveckla Gamle Skans.

Translate »