Lösenstenen

Runsten 1,25 meter hög med söndervittrade runor.

Translate »