Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Lyckå Slottsruin

Lyckå Slott uppfördes år 1545 efter att danske kung Kristian III beordrat dåvarande borgherren Ebbe Knudsen Ulfeldt att han skulle bygga ett nytt “fast hus” av sten, som bättre kunde stå emot böndernas angrepp ifall de gjorde uppror. Det förstärkta fästet som var rektangulärt och försedd med två stadiga hörntorn stod klart 1560.År 1600 befallde den danske kung Kristian IV att slottet skulle rivas och stenen återanvändas i Kristianopels befästningar.Källa:Wikipedia

Translate »