Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Lyckeby källa

Den tempelliknande överbyggnaden tillkom 1795.Eftersom källan låg så, att den var tillgänglig för både folk och boskap, beslöt orden Pro Lantura att låta överbygga den med ett litet stenhus samt anordna en pumpinrättning, så att källvattnet skulle vara lätt tillgängligt för alla. Årtalet 1795 står inristat på byggnaden jämte bokstäverna EUDMTKW, vilket lär betyda: Enighet Uppbyggde Dessa Murar Till Källans Wård.Källa:Länsstyrelsen

Translate »