Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Mörrum Gravfält

Gravfältet vid Ekespjället

Gravfält med synliga lämningar från sannolikt främst äldre järnålder. Det var nog ett av Blekinges mest imponerande järnåldersgravfält innan det blev förstört av grushämtande bönder.På denna plats minner idag endast ett mindre antal resta stenar om grav-monumentens tidigare existens.Ett fåtal stenar finns även i trädgårdar liksom en mindre rest i norr på samma sida.Källa:Kulturlandskapetblekinge

Translate »