Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Nättraby Vägmuseum

Nättraby vägmuseum är världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is. Museet består av 14 befintliga vägmiljöer i Nättraby socken. Från 1000-åriga stigen och 1600-talets stenmurskantade Via Regia till 1900-talets gatstensbilagda riksväg och E22 motorväg. Därtill kommer järnvägar, cykelvägen, vattenvägen Nättrabyån, isvägen, milstolpar, namnminnet Ryttarliden och tvåvalviga stenbron.Källa:Nättraby vägmuseum

Translate »