Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Nicolaigården

Nicolaigården uppfördes ursprungligen som ett spruthus i en våning 1830. Ett spruthus var den tidens brandstation, helt enkelt ett hus där vattensprutorna förvarades. Vid en tillbyggnad 1857 fick huset en övervåning och den nyinrättade telegrafbyrån flyttade in. Brandutrustningen flyttades ur huset 1867 och två lägenheter inreddes. Telegrafstationen var kvar i huset till 1908. Huset har även tjänat som församlingshem och en köttbesiktningsbyrå. Vid en restaurering 1967 inreddes bottenvåningen till utställningslokal och övervåningen till samlingslokaler.Byggnadsminnesförklarat 1967.Källa Länsstyrelsen i Blekinge

Translate »