Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Kungskällan

Asarums offerkälla

Kungskällan även kallad offerkällan i Asarum har man åtminstone sedan 1700-talet offrat bl a mynt, metallföremål, bröd och ägg. Dessutom har man druckit av vattnet samt badat och tvättat sig i det. Särskilt under midsommarafton skall detta ha pågått då även lekar och dans var ett vanligt inslag. Under 1700-talets mitt sattes en penningstock upp intill källan som då också rensades, överbyggdes och kringgärdades av staket. Det berättas även att Karl XI skall ha druckit av vattnet, därav namnet “Kungskällan”, “Kongskällan” eller “Kungakällan”. Under mitten av 1800-talet lät en förmögen man bygga en stenmur runt källan, vilken delvis kvarstår. Festerna vid källan urartade emellertid och efter ett våldsamt slagsmål 1838 upphörde firandet till viss del.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »