Pengabergets vattenreservoar

Pengabergets vattenreservoar byggdes 1903 i samband med att Karlshamn fick sin färskvattenförsörjning. Innan dess hämtades dricksvatten och vatten till matlagning i ett fåtal brunnar inne i centrum eller i källor utanför staden.Vattenreservoaren består av tornbyggnad byggd ovanpå själva reservoaren. Tornet är byggt av huggna granitblock och taket är täckt med kopparplåt och längst upp en hög spira. Trappor av granit leder upp till tornbyggnaden.Källa:wikipedia

Translate »