Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Pestabacken

Pest & Kolerakyrkogård

Pesten i Sverige 1710–1713 var den senaste stora pestepidemin.Pesten kom med båt till Sverige från Livland och Finland, men var samma bakteriestam som härjade under mitten av 1300-talet. Pesten härjade från juli 1710 till februari 1711. Dödligheten var mycket hög. De fattiga drabbades alltid värst, eftersom de hade mindre möjlighet att hålla hygien, och vistades ofta i närhet av råttor och deras loppor. Pesten drabbade främst de större städerna. Bara i Stockholm dog 22 000 av stadens 55 000 innevånare på grund av pesten. Det har uppskattats att nära en tredjedel av Stockholms, Göteborgs och Malmös invånare dog. Samtliga samhällsklasser drabbades, och i synnerhet barnen led pestdöden. Man hade uppfattningen att pesten spreds av hundar, svin och katter varför dessa avlivades i stor utsträckning. Kungafamiljen och ämbetsverken flydde till Falun och Sala i tron att svavelångor skulle minska risken för smitta.Källa:Wikipedia

Translate »