Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Snapphanegrottorna

Grottor med tradition bestående av 2 grottor vars ingångar ligger ca 10 m från varandra och vars inre har viss kontakt.Den första grottan med ingång från en smal avsats 2,5 meter ovan mark i brant bergsida är ca 5 meter lång och 2,5-4 meter hög med sluttande bergväggar och tak. I botten är en ca 4-5×1 meter plan yta mätt med ögonmått. För att komma in i grottan måste man hoppa ner ca 2,5 m från ingången.Den andra grottan med ingång i markläge består av en vinklad gång 8 meter lång.Gången smalnar av längst in har lutande bergvägg och saknar tak förutom block vid ingången.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »