Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Sölvesborgs Slottsruin

Förbi platsen vid Sölvesborgs Slott gick under flera hundra år den väg som förband Skåne med den östligaste delen av det danska riket, d.v.s. Blekinge. Platsen har varit bebyggd åtminstone sedan 1200-talet. Härifrån kunde kommunikationerna till lands effektivt kontrolleras och den kustnära sjöfarten hållas under uppsikt. Det gamla slottet var den utan jämförelse största och viktigaste av de medeltida befästningarna i Östdanmark och skapade förutsättningar för en omfattande handel.År 1332 förlorade Danmark de skånska landen till Sverige. Danmarks Valdemar Atterdag samlade åter landet under centralmakten och 1360 kom Sölvesborg än en gång i det danska väldet. Nu började Slottets storhetstid. Vid den här tiden började man också bygga det väldiga försvarstornet som var 30–35 meter högt med fem meter tjocka gråstensmurar och som vi i dag kan se resterna av. Borganläggningen eldhärjades 1564 under sjuårskriget och förlorade därefter sin militära betydelse.Källa:Länsstyrelsen

Translate »