Turistattraktioner i Blekinge

Pärlor i Blekinge

Tjurkö stenbrott

Stenbrytning i större skala på Tjurkö drogs igång av en f. d. preussisk fortifikationsofficer, F. H . Wolff. Innan han kom till Tjurkö hade han på uppdrag av den preussiska staten undersökt förutsättningarna för att på Bornholm och längs Blekingekusten bryta granit till Preussens många byggnationer. I början på 1850-talet bildade han eget bolag och arrenderade brytningsrätter på Tjärö, Dragsö och Eriksberg utanför Karlshamn. Knappt tio år senare, 1862, köpte han in bondehemmat Herrgården och delar av hemmanet Målen på Tjurkö. Ytterligare områden och bergrättigheter köptes in, framför allt på den norra, bergiga delen av Tjurkö, bl.a vid Nabben och Sundet. Produktionen riktades redan från början in på den tyska marknaden, Wolffs gamla ”hemmamarknad”. Utskeppningsbryggor för pråmtrafik med tillhörande järnvägsspår byggdes. Vid den nyanlagda hamnen sammanstrålade järnvägsspåren från de olika stenbrotten. Flera utskeppningsbryggor finns kvar tillsammans med lämningar från järnvägen i form av stenslipers.Källa:Länsstyrelsen

Translate »