Sevärdheter/besöksmål i ❤️ Karlskrona

Lista Sevärdheter i ❤️ Karlskrona

Augerum Gravfält

Gravfältet består av 6 skeppssättningar.

Bröms tullkvarn

I Arvid Trolles jordabok från 1498 får vi veta att släkten Trolle på Bergkvara slott vid Växjö hade 11 gårdar i Söderåkra socken och ”Breemseaegwarn som räntar 3,5 march”.

Brömsehus

Brömsehus byggdes troligen av den danske kungen Valdemar Atterdag under 1361-1365 och omtalas första gången i ett fredsfördrag mellan honom och hertigarna av Mecklenburg 1366.

Båtkyrkogården på Tjurkö

De två fartygen som är uppdragna på slipen är.

Christianopel norra bastionen

Christianopel grundlades 1599 på ön Korsaskär intill den medeltida staden Avaskär.

Fredsstenen i Bröms

Brömsebäck utgör gräns mellan Småland och Blekinge. Den var tidigare gräns mellan Sverige och Danmark, fram till dess Blekinge och andra områden tillföll Sverige 1658 vid freden i Roskilde.

Gravfältet vid Vedeby

Vedebygravfältet är ett av Blekinges största.

Hjortahammars gravfält

Gravfältet består av ca 110 fornlämningar.

Kristianopel ringmur

Under 1600-talet var Kristianopel en stad. Kristianopel hade en stadsplan utformad efter moderna principer och var Nordens första renässansstad.

Kärringkullen

Staden Kristianopels första kyrka uppfördes vid staden grundläggning år 1600 och ersatte Sankt Petri kyrka i Avaskär.

Lyckeby källa

Den tempelliknande överbyggnaden tillkom 1795.

Lyckå Slottsruin

Lyckå Slott uppfördes år 1545 efter att danske kung Kristian III beordrat det.

Lösenstenen

Runsten 1,25 meter hög.

Nättraby Vägmuseum

Museet består av 14 befintliga vägmiljöer i Nättraby socken.

Möckleryd hällristning

Hästhallen är med sina 140 figurer Blekinges största hällristning med över 80 skeppsbilder av karateristisk typ.

Spandelstorps hällristning

Består av två ringkors 82 skålgropar.

Sturkö Kungssten

Tjurköbron och fiskehamnen Ekenabben invigdes år 1959.

Tjurkö stenbrott

Stenbrytning i större skala på Tjurkö drogs igång av F. H . Wolff.

Tjurkö skans

Skansen byggdes år 1904 och var i bruk under båda världskrigen.

Translate »